kontakt

Hvis du har spørsmål om bysykkel, kontakter du kundesenteret på 93 20 65 45

     
       

eller på mail bysykkel@jcdecaux.com

AllBikesNow
     

En App som forenkler din sykkelhverdag!

       
     

Last ned

Juridiske vilkår

Utgiver 

Nettstedet http://www.bysykkel.org er produsert av JCDecaux Norge AS, foretaksregistrert med nr NO976555988MVA. Mail/telefon: bysykkel@jcdecaux.no / 23 00 75 00.

Adresse: Pb 4314 Nydalen, 0402 Oslo.

JCDecaux gjør sitt ytterste for å sikre at alt innholdet på dette nettstedet er nøyaktig og oppdatert, og forbeholder seg retten til å korrigere innholdet når som helst og uten forutgående varsel.

JCDecaux kan imidlertid ikke garantere at innholdet på dette nettstedet er nøyaktig eller uttømmende. 

Følgelig påtar ikke JCDecaux seg noe ansvar for: 

 

* eventuelle avbrudd i nettstedstjenesten

 

* eventuelle feil som måtte oppstå

* eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser som gjelder informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet

* eventuelle skader som har utspring i en ulovlig inntrengning av en tredjepart som fører til en endring av informasjonen som gis på nettstedet

* eller, mer generelt, for noen skade, verken direkte eller indirekte, uavhengig av årsak, opprinnelse, art eller konsekvenser, herunder 

*kostnader som måtte påløpe som følge av anskaffelse av varer eller tjenester som tilbys på nettstedet, tap av inntekt, tap av kunder, tap av data eller noe annet tap av immaterielle eiendeler som måtte oppstå som et resultat av besøk på nettstedet eller manglende tilgang til nettstedet, eller tiltro til informasjon som direkte eller indirekte stammer fra nettstedet. 

Vern av personopplysninger 

JCDecaux forplikter seg til å ivareta konfidensialiteten til alle opplysninger som internett-brukeren oppgir på nettstedet. Opplysningene vi samler inn er brukerens kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer og epostadresse), samt betalingsinformasjon (bankkortnummer).

Alle personlige opplysninger som internett-brukeren måtte gi til JCDecaux med henblikk på bruk av bestemte tjenester, er underlagt bestemmelsene i Personopplysningsloven. Disse opplysningene lagres for å administrere våre kundeforhold og oppnå en sikker og effektiv avvikling av bysykkelordningen.

I henhold til vilkårene i loven har internett-brukeren rett til å få innsyn i, korrigere og fjerne sine personlige opplysninger. Denne rettigheten kan internett-brukeren utøve når som helst ved skriftlig henvendelse til utgiver av dette nettstedet.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler brukes for å gjøre det enklere å navigere på nettstedet og for å effektivisere prosedyrene for registrering og for måling av antall besøkende.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som en nettserver legger på harddisken på datamaskinen din.

Datamaskinen din er sannsynligvis konfigurert for å godta informasjonskapsler. 

Du kan velge å endre denne parameteren hvis du vil blokkere informasjonskapsler, og vi foreslår at du gjør det hvis du har betenkninger med å bruke informasjonskapsler.  

Når du besøker nettstedet vårt for å søke etter, lese eller laste ned informasjon, samler vi inn og oppbevarer en viss menge "besøksinformasjon" om deg, f.eks. domeneadressen og vertsserveren du bruker for å komme på Internett, datamaskinens IP-adresse, dato og klokkeslett for besøket samt eventuelt adressen til nettstedet som henviste deg til nettstedet vårt.  

En informasjonskapsel gjør det ikke mulig for oss å identifisere deg. Vi bruker informasjonen den gir oss, til å analysere og måle trafikken på nettstedet og til å forbedre nettstedet ved å tilpasse det etter brukernes behov. 

Informasjonen destrueres etter en periode på to år. 

Du er herved informert om at du kan blokkere informasjonskapsler ved å gjøre følgende innstillinger i nettleseren: 

* For Microsoft Internet Explorer 6.0:

1. Velg Verktøy-menyen (Tools) og deretter Alternativer for Internett (Internet Options).

2. Klikk på fanen Personvern (Confidentiality).

3. Bruk markøren til å velge ønsket nivå.

* For Microsoft Internet Explorer 5:

1. Velg Verktøy-menyen (Tools) og deretter Alternativer for Internett (Internet Options).

2. Klikk på fanen Sikkerhet (Security).

3. Velg Internett (Internet) og deretter Egendefinert nivå (Custom Level).

4. Velg Informasjonskapsler (Cookies), og velg ønsket alternativ.

* For Netscape 6.X og 7. X:

1. Velg menyen Rediger (Edit) > Innstillinger (Preferences).

2. Personvern og sikkerhet (Confidentiality and Security)

3. Informasjonskapsler (Cookies)

* For Opera 6.0 og senere:

1. Velg menyen Fil (File) > Innstillinger (Preferences).

2. Personvern (Privacy)

Koblinger

Nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder eller andre internett-kilder. Ettersom JCDecaux ikke har noen kontroll over disse nettstedene og disse eksterne kildene, 

kan ikke JCDecaux holdes ansvarlig for slike nettsteder og slike eksterne kilder eller påta seg noe ansvar med hensyn til innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale som er tilgjengelig på eller via disse nettstedene eller disse eksterne kildene.

Videre kan ikke JCDecaux holdes ansvarlig for noen faktisk eller påstått skade eller tap forårsaket av eller forbundet med bruk av eller tiltro til innholdet eller varer eller tjenester som er tilgjengelige på disse nettstedene eller disse eksterne kildene.

JCDecaux' immaterielle rettigheter 

Nettstedet og eventuell programvare som av nødvendighet brukes sammen med nettstedet, kan inneholde konfidensiell informasjon beskyttet av gjeldende lovgivning om immaterielle rettigheter eller annen lovgivning. 

Med mindre annet er angitt, er de immaterielle rettighetene til dokumentene på nettstedet og alle elementer som er produsert for nettstedet, dermed  JCDecaux' eksklusive eiendom, og JCDecaux gir ikke noen lisens eller rett utover retten til å besøke nettstedet. 

Reproduksjon av dokumenter publisert på nettstedet er bare tillatt for personlige og private informasjonsformål.

Enhver reproduksjon eller bruk av kopier for andre formål er strengt forbudt.

Det er også forbudt å kopiere, endre, bearbeide, utføre omvendt utvikling av, sette sammen eller på annen måte søke å identifisere kildekoden (unntatt som fastsatt i lovgivningen), og å selge, overdra, underlisensiere eller overføre rettigheter som gjelder programvaren på noen som helst måte.

Det er også forbudt å modifisere programvaren eller bruke modifiserte versjoner av programvaren, og særlig ikke (dog uten begrensning) med henblikk på å få uautorisert tilgang til tjenesten og få tilgang til nettstedet på annen måte enn via grensesnittet levert av JCDecaux for det formålet. 

Nettvert 

JCDecaux SA - Sainte Apolline - 78378 Plaisir Cedex Frankrike - 00 33 1 30 79 79 79

 
Min konto
Stasjonskart

Søk etter stasjoner    

Velg en stasjon, og klikk på Les mer for å vise mer informasjon i denne boksen.